ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

การ UPDATE โปรแกรม java

  • PDF

การ update  jhcis version ใหม่ๆ ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม2554 เป็นต้นมา อาการที่พบ ได้แก่ เข้าไปบันทึกวัคซีนไม่ได้ เป็นต้น

สาเหตุเกิดจาก ไม่ได้ update java เป็น version ใหม่ สาเหตุหลักๆดังนี้

      1 หน่วยบริการ ไม่ได้เชื่อมต่อ Internet อยู่ตลอดทั้งวัน java ไม่ได้ update อัติโนมัติ
      2 หลังจากลงโปรแกรม JHCIS ใหม่ เนื่องจากในชุดติดตั้ง jhcis โปรแกรม java จะเป็นรุ่น update 2
ดังนั้นจึงขอให้ทุก รพ.สต. update java เป็น version ใหม่ ด้วย คลิ๊กที่นี่เพื่อ download

หรือที่ เมนู download >> โปรแกรม >> JAVA UPDATE

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


You are here