ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศ การส่งข้อมูล 21 แฟ้ม OP PP Individual Data ปีงบประมาณ 2555

  • PDF

gword31ประกาศ การส่งข้อมูล 21 แฟ้ม OP PP Individual Data ปีงบประมาณ 2555

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. Provis จังหวัด จะเปิดรับข้อมูล 18 แฟ้ม โครงสร้างเดิม (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2554) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นวันสุดท้าย (ไม่รับข้อมูล ของวันที่ 1 ต.ค.54) และจะปิด เว็บไซต์ Provis

2. จากนั้ั้นทุกหน่วยบริการ จะต้องทำการ UPDATE โปรแกรม VERSION ที่สามารถส่ง 21 แฟ้มได้ และจะต้องปรับปรุง รหัสมาตรฐานต่างๆ ให้ถูกต้องตามโครงสร้าง ปี 2555

3. Server Provis จะทำการรับข้อมูลอีกครั้ง (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ย้อนหลังถึงวันที่ 1 ต.ค.54)

การส่งข้อมูล ของ รพ.สต.และ PCU

1. ทุกหน่วยบริการสามารถส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เข้า Server Provis ได้ทุกวัน และข้อมูลจะส่งไปที่ กระทรวงสาธารณสุข ด้วย

2. จังหวัดจะตัดข้อมูลของทุกแห่งที่ส่งข้อมูลเข้ามา ส่งให้ สปสช.ทุกวันเสาร์ (OP & PP Package)

3. ทุกหน่วยบริการตรวจสอบรายละเอียดการส่งข้อมูลให้ สปสช.แต่ละครั้งได้ที่ หน้าเว็บ Provis

การแก้ไขข้อมูลที่บันทึกผิดพลาด

1. จังหวัดจะแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หลังจากที่ สปสช.ได้ตรวจสอบแล้ว ให้ทุกหน่วยบริการ ผ่านทาง Email ของหน่วยบริการ และวางไว้ให้ download ที่ http://provis.nakhonsihealth.org/ict/ ทุกสัปดาห์

2. หน่วยบริการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้ว เข้ามาที่ Server Provis ในช่องทางการส่งข้อมูลแก้ไข (คนละเมนูกับการส่งข้อมูลตามปกติ)

3. จังหวัดจะตัดข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขแล้ว ส่ง สปสช.ให้อีกครั้ง (ไม่ถือเป็นการส่งซ้ำซ้อน)

การส่งข้อมูลของโรงพยาบาล

1. โรงพยาบาล ทุกแห่ง ส่งข้อมูล OP & PP Package ให้ สปสช.โดยตรงผ่านเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op/ และ จะต้อง Download ที่ไม่ถูกต้อง มาแก้ไข แล้วส่งให้ สปสช. อีกครั้ง

2. โรงพยาบาล ทุกแห่ง ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เข้า Server Provis (http://provis.nakhonsihealth.org/provis/) เพื่อการรายงาน และส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข โดย Server Provis จะไม่ส่งต่อข้อมูลไป สปสช.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 20:40 น.

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


You are here